Palantir nie jest brokerem danych (Palantir Explained, #1)

(An English-language version of this post can be read here.)

Palantir jest często określany jako “tajemnicza firma”. Jest w tym określeniu ziarno prawdy. Od dwóch dekad współpracujemy z instytucjami o najwyższych standardach poufności, nie wyłączając dziedzin takich jak obronność i bezpieczeństwo narodowe. Charakter tej współpracy często wymuszał na nas zachowanie milczenia, również wtedy, gdy w mediach czy sferze publicznej pojawiały się nieporozumienia na temat charakteru naszej działalności.

Obecnie, gdy z naszych usług korzystają klienci z wielu różnych sektorów, możemy być bardziej otwarci. Jest to szczególnie istotne w dziedzinach takich jak ochrona zdrowia, gdzie oprogramowanie Palantir jest używane do przetwarzania danych osobowych. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jak działa nasza technologia i w jaki sposób korzystają z niej nasi klienci.

Jednym z z najczęstszych nieporozumień na temat naszej firmy jest błędne przekonanie, że Palantir wykorzystuje dane klientów do własnych celów lub, że sprzedaje je innym instytucjom. Nigdy tego nie robiliśmy i nie działamy w ten sposób. W tym blogu opowiemy więcej o tym, na czym polega działalność Palantira.

Jest to pierwszy z serii artykułów Palantir Explained, w których będziemy wyjaśniać nasze podejście m.in. do prywatności, bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML). Jeśli to, co piszemy uznasz za inspirujące i chciałbyś razem z nami rozwiązywać problemy o których piszemy, sprawdź, na jakie stanowiska Palantir obecnie prowadzi rekrutację.

Model biznesowy Palantira

Palantir nie jest “brokerem” ani “agregatorem” danych.

W przeciwieństwie do wielu firm technologicznych, model biznesowy Palantira nie opiera się na monetyzacji danych. Nie zbieramy, nie przechowujemy ani nie sprzedajemy danych osobowych. Nie używamy danych osobowych do trenowania naszych modeli ML/AI, aby dzielić się nimi lub sprzedawać je innym klientom. Nigdy nie przekazujemy danych pomiędzy naszymi klientami, chyba, że sami klienci zawierają w tej sprawie porozumienie.

Palantir tworzy oprogramowanie.

Budujemy infrastrukturę cyfrową do działań operacyjnych i podejmowania decyzji w oparciu o dane. Nasze produkty służą jako ogniwo łączące dane, jakie posiada organizacja z jej potencjałem analitycznym i procesem podejmowania decyzji operacyjnych. Platformy Palantir łączą te poszczególne etapy, dostarczając decydentom odpowiednie dane w sposób szybki, bezpieczny i niezawodny, by na ich podstawie mogli podejmować decyzje. Umożliwia to automatyzacje procesów, zaawansowaną analitykę oraz ciągłe doskonalenie funkcjonowania organizacji poprzez łatwą analizę wsteczną danych na podstawie których podejmowane były przeszłe decyzje. Udzielamy licencji na nasze oprogramowanie organizacjom, które, mając dostęp do naszych rozwiązań, pracują na własnych zasobach danych.

Infrastruktura ta pomaga firmom i instytucjom odnaleźć i połączyć konkretne dane we właściwym momencie, by móc odpowiadać na skomplikowane pytania i podejmować optymalne decyzje. Jest to szczególnie cenne, kiedy organizacja używa wielu różnych systemów, które nie są ze sobą połączone, tworząc silosy informacyjne. Przykładowo, instytucje ochrony zdrowia używały naszego oprogramowania do efektywnej dystrybucji środków ochrony osobistej, gdy tysiące rozsianych po całym kraju szpitali zmagało się z ekstremalnie zmieniającmi się potrzebami i dostępnością tych środków.

Nasze oprogramowanie pozwala firmom i instytucjom lepiej zarządzać swoimi danymi.

Nasze platformy są używane w najbardziej wrażliwych i bezpiecznych środowiskach informacyjnych na świecie, co wymaga ochrony i administracji danych na najwyższym poziomie. W związku z tym, oferowane przez nas rozwiązania mogą pochwalić się wyjątkowo wysokim poziomem zabezpieczeń.

W kontekście danych klientów jesteśmy procesorem, nie administratorem danych. Organizacje, które posiadają licencję na produkty Palantir kontrolują i decydują o sposobie użycia oprogramowania i naszych usług. To one definiują co może, a co nie może stać się z ich danymi. Klienci sami zarządzają kontami Palantir, które są uprawnione do analizy danych. Każdy inżynier Palantir zobowiązany jest do przestrzegania zasad i zaleceń klienta korzystającego z naszych usług. Nie możemy i nie używamy ani nie transferujemy danych klientów dla własnych celów. Jakakolwiek próba czerpania korzyści z danych klientów byłaby nielegalna i w rezultacie prowadziłaby do utraty zaufania, tak niezbędnego przy pracy we wrażliwych środowiskach, w których jesteśmy obecni już od 20 lat.

Jesteśmy przekonani, że firmy technologiczne powinny być poddane nadzorowi, szczególnie gdy ich oprogramowanie jest używane przez instytucje państwowe. Mamy nadzieję, że ta seria artykułów zapewni wgląd w działania naszej firmy i pomoże zrozumieć kluczowe funkcjonalności naszego oprogramowania. Zapraszamy do kontaktu przez business@palantir.com.

By dowiedzieć się więcej o nas, odwiedź naszą stronę.


Palantir nie jest brokerem danych (Palantir Explained, #1) was originally published in Palantir Blog on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.