Palantir Polska: Często zadawane pytania

(Scroll down for English translation below)

W przestrzeni publicznej pojawia się wiele pytań dotyczących działalności Palantira. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie naszą firmą, zebraliśmy pytania, które stawiane są najczęściej i tym wpisem na blogu, chcielibyśmy na nie odpowiedzieć.

Czym jest Palantir?

Palantir Technologies to międzynarodowa firma technologiczna założona w 2003 roku w Dolinie Krzemowej. Obecnie nasza główna siedziba znajduje się w Denver, Colorado (USA), a Palantir ma biura na całym świecie, w tym w Warszawie i Londynie. Budujemy oprogramowanie z przekonaniem, że firmy i instytucje mogą zmieniać świat na lepsze dzięki technologii, która umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału posiadanych danych, dając kompletny obraz i zrozumienie przedsiębiorstwa.

Wśród naszych klientów są duże spółki giełdowe i instytucje rządowe. Oprogramowanie Palantir jest dziś wdrożone w ponad 50 branżach, na przykład w obszarze ochrony zdrowia, motoryzacji, finansów czy łańcuchu dostaw. W niektórych krajach pomagamy również policji i innym agencjom rządowym odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa narodowego oraz porządku publicznego.

Podczas gdy inne firmy technologiczne mogą opierać swój model biznesowy na gromadzeniu lub sprzedaży danych, my opieramy swoją działalność na sprzedaży oprogramowania. W tym sensie nie jesteśmy “brokerem danych”, ale firmą tworzącą oprogramowanie. Wszystkie nasze produkty posiadają wbudowane funkcje ochrony danych, które umożliwiają naszym klientom spełnienie rygorystycznych zobowiązań w zakresie prywatności i bezpieczeństwa. Na tym blogu można również przeczytać więcej o tym, jak sobie z tym radzimy.

Poufność jest wymogiem dla wielu naszych klientów, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa narodowego. W związku z tym, często nie możemy publicznie informować o naszych partnerstwach. Oznacza to również, że czasami jesteśmy krytykowani za niejawność i spotykamy się z zarzutami, że robimy rzeczy, których w rzeczywistości nie robimy. Dlatego w tym blogu chętnie odpowiemy na pytania, które często padają pod adresem Palantira.

Czym dokładnie zajmuje się Palantir?

Tworzymy i sprzedajemy oprogramowanie, które wspomaga podejmowanie decyzji i kierowanie procesami biznesowymi opartymi na danych. Nasze platformy Palantir Foundry i Palantir Gotham łączą analizę danych z konkretnymi procesami biznesowymi, dzięki czemu właściwe dane trafiają do właściwych użytkowników i decydentów we właściwym czasie. Ponadto, Palantir Apollo umożliwia organizacjom autonomiczne zarządzanie i ciągłe wdrażanie oprogramowania, wszędzie tam, gdzie potrzebuje tego Twoja organizacja. Razem, nasze platformy umożliwiają zaawansowaną analitykę, sprawną współpracę i ciągłe doskonalenie funkcjonowania organizacji.

Czy Palantir jest firmą software’ową, czy data brokerem?

Palantir to firma zajmująca się oprogramowaniem. Nasz model biznesowy nie jest oparty na monetyzacji danych osobowych. Palantir nie zbiera, nie analizuje ani nie sprzedaje danych klientów dla własnych celów. Tworzymy platformy oprogramowania i sprzedajemy licencje na oprogramowanie. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom systemu operacyjnego, aby sami mogli przetwarzać własne dane, zgodnie z własnymi zasadami i celami. Ochrona danych i bezpieczeństwo są kluczowe dla Palantira i stanowią fundamentalną część architektury naszych narzędzi.

Mimo to Palantir bywa opisywany jako broker lub podmiot gromadzący dane. Czy firma czerpie korzyści z dostępu do danych klientów?

Nie. Jest to powszechnie spotykane, choć błędne przekonanie, które wynika z faktu, że, istnieje wiele innych firm, które właśnie to robią. Palantir wyróżnia się tym, że nie zbiera ani nie sprzedaje danych klientów. Ponadto, nie umożliwiamy wymiany danych między klientami, chyba że ci klienci wyraźnie zgodzą się na współpracę w ramach wspólnego projektu. Technicznie umożliwiamy wymianę danych między klientami tylko wtedy, gdy klienci wyraźnie zgodzili się na kooperację w tym zakresie.

Nasze oprogramowanie i usługi są wykorzystywane wyłącznie na zlecenie naszych klientów: klient sam określa sposób wykorzystania danych. Nasi klienci mają pełną kontrolę nad tym, gdzie i jak przeprowadzane są analizy. Nie możemy ponownie wykorzystywać, ani przekazywać danych naszych klientów do własnych celów. Ponadto, każda współpraca z klientem jest całkowicie — prawnie, operacyjnie i technologicznie — oddzielna od wszystkich relacji z innymi klientami, chyba że, jak wspominamy powyżej, nasi klienci wyraźnie życzą sobie współpracy z innym podmiotem.

Wspieranie naszych klientów w budowaniu autonomii i niezależności zawsze było centralnym elementem podejścia Palantira w tworzeniu rozwiązań technologicznych. Integracja i analiza danych w naszych platformach nie jest celem samym w sobie, ale środkiem, który pomaga naszym klientom czerpać wiedzę, którą można przełożyć na konkretne rozwiązania. Ułatwianie naszym klientom podejmowania decyzji w oparciu o dane, a tym samym umożliwienie im szybszego i skuteczniejszego działania, jest podstawą naszego modelu biznesowego i naszego sukcesu.

Czy Palantir wykorzystuje dane klientów do własnych celów?

Nie, nie korzystamy z danych naszych klientów. Nie opracowujemy również i nie szkolimy modeli AI w oparciu o te dane. Nie korzystamy z danych klientów w żaden inny sposób — ani do własnych celów, ani sprzedając je podmiotom trzecim.

Istnieje wiele firm programistycznych, które oferują analitykę danych w takiej czy innej formie. Co odróżnia Palantir od tych firm?

Jest wiele czynników, które sprawiają, że Palantir jest wyjątkowy i różni się od innych firm programistycznych. Nasze oprogramowanie służy jako system operacyjny dla nowoczesnej organizacji. Oferujemy platformy z rozbudowaną funkcjonalnością analityczną i łączymy to z naszą wiedzą branżową na temat procesów operacyjnych. Ale na analizie i spostrzeżeniach się nie kończy — uważamy, że szczególnie ważne jest, aby klienci mogli podejmować lepsze decyzje w oparciu o kompleksowe i weryfikowalne dane, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Postrzegamy organizację jako sumę wszystkich decyzji, które podejmuje. Decyzje te są współzależne i powiązane ze sobą w skomplikowany sposób. Obserwujemy, że w organizacjach często decyzje są podejmowane w różnych działach danej instutucji, na podstawie danych funkcjonujących jako niepołączone ze sobą silosy informacyjne, a wiedza o tych decyzjach może być niedostępna dla innych działów, które mogłyby z niej skorzystać. Platformy Palantir wprowadzają porządek do chaosu danych zapewniając naszym klientom wspólny i zintegrowany widok wszystkich istotnych danych. W rezultacie powstaje zintegrowana organizacja, która podejmuje lepsze decyzje.

Bazując na wieloletniej współpracy z najważniejszymi instytucjami na świecie, nasze platformy wdrażamy szybko i efektywnie. W oparciu o nasze doświadczenie i technologię, możemy skrócić czas wdrożenia z miesięcy do dni.

Jak pisaliśmy, ochrona i bezpieczeństwo danych mają fundamentalne znaczenie dla Palantira i są zintegrowane z architekturą naszego oprogramowania. Wierzymy, że nasze platformy muszą nie tylko być w stanie pomóc naszym klientom w przestrzeganiu aktualnych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, ale także stale ewoluować zgodnie z nowymi wymogami prawnymi i oczekiwaniami społeczeństwa.

W czasach globalnej niepewności, kluczowe dla naszych klientów jest zachowanie kontroli nad posiadanymi danymi, aby utrzymać swoją autonomię. Palantir, będąc dostawcą oprogramowania jako usługi (SaaS), umożliwia swoim klientom przetwarzanie ich najbardziej wrażliwych danych w obrębie granic państwowych, czy to w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy Unii Europejskiej. Oznacza to, że dla wszystkich europejskich klientów, wszelkie dane zintegrowane z platformą Palantir mogą być hostowane na terenie UE i nigdy nie będą przekazywane poza UE.

Jak Palantir wspiera swoich klientów w zakresie ochrony danych?

Nasze wieloletnie doświadczenie z klientami obejmuje współpracę z instytucjami policyjnymi i wywiadowczymi, a także firmami z sektora zdrowotnego i finansowego. Są to organizacje, które działają w wysoce wrażliwych i złożonych środowiskach cyfrowych, podlegające ścisłym wymogom regulacji państwowych. Aby pomóc spełniać wymagania etyczne i prawne, Palantir integruje w swoich produktach funkcje ochrony prywatności i rozwija oprogramowanie w oparciu o te zasady. Jesteśmy zaangażowani w pomaganie organizacjom w uzyskiwaniu wartości z ich danych przy jednoczesnej ochronie wrażliwych informacji przed niewłaściwym wykorzystaniem i nadużyciami.

Dzięki naszemu oprogramowaniu klient może precyzyjnie określić kontrolę dostępu do danych i ich wykorzystanie. Ponadto klient może dokładnie określić, jak długo dane powinny być przechowywane. Ponieważ przechowywana jest szczegółowa historia integracji i transformacji każdego punktu danych, klient może prześledzić, kiedy i jak dane zostały utworzone lub zmienione. Takie wersjonowanie w ramach platform Palantir upraszcza raportowanie oraz wspiera wymogi audytu i retencji danych.

Nasza współpraca z Duńską Policją Narodową pokazuje, jak produkty Palantira umożliwiają ścisłą ochronę danych i odpowiedzialne obchodzenie się z wrażliwymi informacjami. Duńska Policja Narodowa wybrała Palantir w drodze rygorystycznego, trwającego wiele lat publicznego konkursu, który zawierał kompleksowe wymogi dotyczące ochrony danych. Wszyscy inni konkurenci ostatecznie odpadli z konkursu ze względu na złożoność tych wymagań. W ciągu pierwszego roku od wdrożenia, nawet użytkownicy nietechniczni byli w stanie analizować działania na platformie przy użyciu standardowych funkcji audytu w oprogramowaniu Palantir. Funkcjonalność ta umożliwia również identyfikację incydentów związanych z dostępem do danych.

Na łamach niemieckiego tygodnika Die Zeit, Duńska Policja Narodowa opisała współpracę z Palantirem jako najważniejszą inwestycję w historii duńskiej policji w dziedzinie ochrony danych.

Palantir od dawna współpracuje z policją i służbami wywiadowczymi na całym świecie. Czy Palantir jest firmą zajmującą się inwigilacją?

Nie. Palantir tworzy oprogramowanie, które umożliwia naszym klientom legalne, bezpieczne i efektywne przetwarzanie własnych danych. Nie angażujemy się w inwigilację ani szpiegostwo. Produkty Palantir mają unikalne funkcjonalności, które są przedmiotem zainteresowania m.in. służb wywiadowczych, ale klient jest zawsze zobowiązany do dokonania oceny prawnej wykorzystania oprogramowania, biorąc pod uwagę jego uprawnienia i cele. Palantir nie zezwala na używanie oprogramowania z naruszeniem obowiązującego prawa.

Co z pogłoskami, że Palantir umożliwia predykcyjne działania policyjne — czy to prawda?

Nie. Palantir nie dostarcza narzędzi predykcyjnych policji. Palantir udostępnia służbom policyjnym na całym świecie oprogramowanie, za pomocą którego mogą one wykonywać swoją zwykłą pracę dochodzeniową w sposób bardziej efektywny i zgodny z obowiązującymi wytycznymi i procedurami.

Dlaczego Palantir oferował swoje usługi za darmo podczas kryzysu COVID-19?

W niektórych przypadkach Palantir zaoferował swoje oprogramowanie pro bono w walce z COVID-19, ponieważ chcieliśmy wykorzystać nasze doświadczenie, wiedzę i rozwiązania, aby szybko pomóc w jednym z największych globalnych kryzysów ostatnich dekad. Palantir został wdrożony przez różne agencje i klientów na całym świecie, aby wspierać zintegrowane podejście i reakcję na pandemię. Dzięki temu osoby decyzyjne mają dostęp do wszystkich istotnych informacji w walce z COVID-19 w czasie niemal rzeczywistym.

Kilka przykładów: nasze oprogramowanie jest obecnie używane przez amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych (HHS) w programie HHS Protect oraz przez Narodową Służbę Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii. W programie HHS Protect ponad 150 różnych źródeł danych jest zintegrowanych w jednym ekosystemie. Projekt ten integruje dane pochodzące ze źródeł federalnych, stanowych i lokalnych oraz przemysłu medycznego, aby umożliwić holistyczne spojrzenie na system opieki zdrowotnej. Nasz system umożliwia unifikację i organizację danych, podczas gdy agencje rządowe zachowują własność i kontrolę nad swoimi danymi.

Z kolei w NHS w Wielkiej Brytanii Foundry zostało wykorzystane do rejestrowania i udostępniania w czasie rzeczywistym podaży i popytu na sprzęt ochronny w różnych instytucjach. Szpitale mogły na bieżąco zgłaszać swoje indywidualne zapotrzebowanie i w ten sposób zarządzać przydziałem sprzętu ratującego życie — np. respiratorów — oraz optymalizować przydział zapasów tam, gdzie pacjenci potrzebowali ich najbardziej. Opracowane rozwiązanie obejmuje bezpośrednią integrację istniejących już systemów zarządzania zaopatrzeniem. Dzięki temu udało się zminimalizować nakłady administracyjne dla pracowników NHS.

Jesteśmy szczególnie dumni, z tego jak w czasie pandemii Covid-19 mogliśmy wesprzeć The World Food Programme (WFP). W ramach współpracy od 2019 roku wspieramy dostarczanie pomocy najbardziej potrzebującym w każdym zakątku świata. Organizacje humanitarne na całym świecie korzystały z łańcucha dostaw WFP, zapewniając pomoc medyczną i humanitarną w sytuacjach kryzysowych. Z pomocą oprogramowania Palantir, WFP był w stanie śledzić i aktualizować dostawy w czasie rzeczywistym, dostarczając ponad 148tys. metrów sześciennych środków medycznych i humanitarnych do 173 krajów, w imieniu 72 organizacji.

Dlaczego Palantir wspiera inicjatywę GAIA-X, która ma na celu wzmocnienie cyfrowej suwerenności Europy?

Współzałożyciel i CEO Palantira, dr Alex Karp, często wyrażał swój podziw dla społecznej gospodarki rynkowej w Europie oraz dla tradycji i ogromnego doświadczenia europejskiego przemysłu. Palantir jest partnerem i chce jeszcze bardziej pogłębiać partnerstwa z uznanymi europejskimi firmami. Wraz z nimi chcemy wspierać drogę do cyfrowej transformacji. Połączona, otwarta i bezpieczna infrastruktura danych, do której dąży GAIA-X, będzie dużym krokiem naprzód.

Od początków powstania firmy dwadzieścia lat temu zajmowaliśmy się kwestiami, które są istotne również dla GAIA-X. Na przykład, jak instytucje sektora publicznego i prywatnego mogą korzystać z rozproszonych, heterogenicznych, ogromnych ilości danych, które gromadzą od dziesięcioleci? Jak organizacje mogą efektywnie wykorzystywać dane podczas współpracy ponad granicami organizacyjnymi, nie narażając przy tym bezpieczeństwa danych i ich ochrony?

Dzięki ponad 17-letniej pracy w bardzo złożonych, silnie regulowanych środowiskach danych, zdobyliśmy wiedzę na temat tego, jak rozwiązania technologiczne mogą być dostosowane do wytycznych dotyczących zarządzania danymi, przepisów prawnych i innych normatywnych warunków wstępnych. Te właśnie doświadczenia i kompetencje chcemy wnieść do projektu GAIA-X.

W jaki sposób Palantir umożliwia bezpieczną współpracę między organizacjami?

Skywise jest doskonałym przykładem tego, jak nasze produkty umożliwiają bezpieczną i kontrolowaną współpracę w ramach oraz pomiędzy organizacjami. Skywise to cyfrowy ekosystem dla całej branży lotniczej, dostarczany przez Airbusa i zasilany przez Palantir Foundry. Linie lotnicze i dostawcy w branży lotniczej na całym świecie używają Skywise, aby poprawić wydajność operacyjną, bezpieczeństwo i zapobiec opóźnieniom. Dzięki temu dostawcy mogą zoptymalizować stany swoich magazynów i zmniejszyć opóźnienia w dostawach. Airbus przyspiesza produkcję i rozwój nowych modeli biznesowych. Skywise łączy różne organizacje w jeden ekosystem. Ta współpraca jest możliwa dzięki ujednoliconej architekturze integracji danych, w której uczestnicy mogą zarządzać własnymi informacjami i współpracować w kierunku wspólnego celu, poprzez bezpieczną wymianę określonych danych.

Czy Palantir dopuszcza możliwość ograniczenia korzystania z oprogramowania ze względów etycznych?

Tak — miało to miejsce w kilku przypadkach. Na przykład, w artykule w Washington Post (wrzesień 2019 r.) CEO Palantira, dr Alex Karp, mówi o etycznej odpowiedzialności firmy za zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu technologii. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności etycznej, jaką ponosimy jako firma, aby zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu naszej technologii.

Palantir na ogół nie współpracuje z klientami lub rządami, których stanowiska czy działania są niespójne z naszą misją wspierania zachodnich, liberalnych demokracji i ich strategicznych sojuszników. We wszystkich przypadkach starannie oceniamy potencjalnych klientów i możliwe zastosowania naszego oprogramowania pod kątem zgodności z naszymi wartościami i zasadami. Na przykład, jak wyraźnie zaznaczamy w naszych bieżących raportach dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Palantir nie prowadzi interesów z Komunistyczną Partią Chin, nie hostuje platform w Chinach i nakłada ograniczenia na dostęp do platformy z Chin. Nie udostępniamy naszego oprogramowania rządowi rosyjskiemu. Palantir odmówił również współpracy z innymi międzynarodowymi agencjami rządowymi z powodu obaw o łamanie praw człowieka.

Palantir od wielu lat posiada dedykowany zespół zajmujący się kwestiami ochrony danych i etyki danych. Więcej o podejściu firmy Palantir do Prywatności i Swobód Obywatelskich przeczytasz tutaj.

Jak to jest pracować w Palantir?

Szukając nowych współpracowników, jesteśmy otwarci na różne branże. Aby w pełni wykorzystać nasze oprogramowanie, Palantir potrzebuje osób z różnych środowisk, perspektyw i o różnych doświadczeniach życiowych. Zatrudniamy byłych artystów, olimpijczyków, śpiewaków operowych i fizyków jądrowych, tak samo jak weteranów i liderów branżowych.

Zatrudniamy absolwentów, ale także osoby będące ekspertami w swoich dziedzinach. To, co nas łączy, to niezachwiana pasja i oddanie naszej misji. Gdziekolwiek jesteś, lub w jakimkolwiek zespole pracujesz, jesteś częścią grupy ludzi, którzy pracują razem, aby budować rozwiązania najważniejszych problemów, w firmie, która ceni najlepsze pomysły. Taka jest nasza kultura inżynieryjna.

Jeśli ekscytuje Cię praca nad najważniejszymi problemami świata i chcesz mieć swobodę w ich rozwiązywaniu, chcemy pracować z Tobą. Obecnie szukamy nowych członków do naszego polskiego zespołu. Zapoznaj się z informacjami na temat procedury aplikacyjnej tutaj.

Zapytania mediów prosimy kierować na adres media@palantir.com; aby dowiedzieć się więcej o produktach Palantir, zapraszamy na stronę www.palantir.com.

Palantir Poland: Frequently Asked Questions

Wehave received many questions about Palantir. Given the high interest in our company, we collected the questions we receive most often and use this blog post to answer them.

What is Palantir?

Palantir Technologies is an international technology company founded in 2003 in Silicon Valley. Today, our headquarters are located in Denver, Colorado (USA), and Palantir has offices around the world, including Warsaw and London. We build software with the belief that companies and institutions can change the world for the better with technology that enables them to harness the full potential of the data they have, providing a complete picture and understanding of the enterprise.

Our customers include large publicly traded companies and government agencies. Palantir’s software is deployed today in more than 50 sectors, for example, in the areas of health care, automotive, finance, and supply chain. In some countries, we also help police and other government agencies responsible for protecting national security and law enforcement.

While other technology companies may base their business model on collecting or selling data, we base our business on selling software. In this sense, we are not a “data broker,” but a software development company. All of our products have built-in data protection features that enable our customers to meet strict privacy and security obligations. You can also read more about how we handle this on this blog.

Confidentiality is a requirement for many of our clients, especially in the area of national security. As a result, we are often not allowed to publicly disclose our partnerships. This also means that we are sometimes criticized for being secretive and face accusations that we do things that we don’t actually do. That’s why, in this blog, we’re happy to answer questions that are often raised about Palantir.

What exactly does Palantir do?

We develop and sell software that supports decision-making and guides data-driven business processes. Our Palantir Foundry and Palantir Gotham platforms connect data analysis to specific business processes, so that the right data gets to the right users and decision makers at the right time. In addition, Palantir Apollo enables organizations to autonomously manage and continuously deploy software wherever your organization needs it. Together, our platforms enable advanced analytics, agile collaboration, and continuous improvement in organizational performance.

Is Palantir a software company or a data broker?

Palantir is a software company. Our business model is not based on monetizing personal data. Palantir does not collect, analyze, or sell customer data for our own purposes. Instead, we develop software platforms and sell software licenses. Our goal is to provide our customers with an operating system so that they themselves can process their own data, according to their own rules and purposes. Data protection and security are central to Palantir and are a fundamental part of the architecture of our tools.

Palantir is sometimes described as a broker or data collector. Does the company benefit from access to customer data?

No. This is a common misconception that stems from the fact that there are many other companies that do just that. Palantir distinguishes itself by not collecting or selling customer data. In addition, we do not enable the exchange of data between customers unless those customers explicitly agree to work together as part of a joint project. We only make data exchange between customers technically possible if the customers have explicitly agreed to work together in this regard.

Our software and services are used exclusively on behalf of our customers: the customer determines how the data is used. Our customers have full control over where and how analyses are performed. We cannot reuse or transfer our customers’ data for our own purposes. In addition, any relationship with a customer is completely — legally, operationally, and technologically — separate from all other customer relationships, unless, as mentioned above, our customer expressly wish to work with another entity.

Helping our customers build autonomy and independence has always been at the heart of Palantir’s approach to developing technology solutions. Integrating and analyzing data in our platforms is not an end in itself, but a means to help our customers derive insights that can be translated into solutions. Facilitating our customers’ data-driven decision-making and thereby enabling them to act more quickly and efficiently is at the core of our business model and our success.

Does Palantir use customer data for its own purposes?

No, we do not use our customers’ data ourselves. Nor do we develop or train AI models based on customer data. We do not use customer data in any other way — either for our own purposes or by selling it to third parties.

There are many software companies that offer data analytics in one form or another. What sets Palantir apart from these companies?

There are a number of factors that make Palantir unique and different from other software companies. Our software serves as an operating system for the modern organization. We offer platforms with powerful analytical functionality and combine this with our industry knowledge of operational processes. But the analytics and insights don’t stop there; we believe it’s especially important for customers to be able to make better decisions based on comprehensive and verifiable data, both at the operational and strategic levels.

We see an organization as the sum of all the decisions it makes. These decisions are interdependent and interrelated in complex ways. We observe that in organizations, decisions in different departments are often made based on siloed data, and that knowledge about these decisions may be unavailable to other departments that could benefit from it. Palantir platforms bring order to the data chaos by providing our customers with a common and integrated view of all relevant data. The result is an integrated organization that makes better decisions.

Building on years of partnerships with some of the world’s most important institutions, we deploy our platforms quickly and efficiently. Based on our experience and technology, we can reduce the implementation time from months to days.

As mentioned, data protection and data security are fundamental to Palantir and are integrated into our software architecture. We believe that our platforms must not only be able to help our customers comply with current privacy and data protection regulations, but also continuously evolve in line with new legal requirements and public expectations.

In times of global uncertainty, it is crucial for our customers to maintain control over their data in order to maintain their autonomy. Palantir, being a software-as-a-service (SaaS) provider, enables its customers to process their most sensitive data within national borders, whether in the United States, the United Kingdom or the European Union. This means that for all European customers, any data integrated into the Palantir platform can be hosted within the EU and will never be transferred outside the EU.

How does Palantir support its customers with data protection?

Our longstanding customer relationships include police and intelligence institutions, as well as companies in the health and financial sectors. These are organizations that operate in highly sensitive and complex digital environments subject to strict government regulation. To help meet their ethical and legal requirements, Palantir integrates privacy features into our products and develops software based on these principles. We are committed to helping organizations get value from their data while protecting sensitive information from misuse and abuse.

With our software, the customer can precisely determine data access controls and use. In addition, the customer can specify exactly how long the data should be kept. Because a detailed history of the integration and transformation of each data point is stored, the customer can trace when and how the data was created or changed. Such versioning within Palantir platforms simplifies reporting and supports compliance with auditing and data retention policies.

Our partnership with the Danish National Police demonstrates how Palantir’s products enable strict data protection and responsible handling of sensitive information. The Danish National Police selected Palantir through a rigorous, multi-year public competition that included comprehensive data protection requirements. All other competitors ultimately dropped out of the competition due to the complexity of these requirements. Within the first year of implementation, even non-technical users were able to analyze activities on the platform using standard auditing functionality in Palantir software. This functionality also enables the identification of data access incidents.

The Danish National Police described the partnership with Palantir in the German weekly Die Zeit as the most important investment in the history of the Danish police in the field of data protection.

Palantir has long been cooperating with police and intelligence services worldwide. Is Palantir a surveillance company?

No. Palantir develops software that enables our customers to process their own data legally, securely, and efficiently. We do not engage in surveillance or espionage. Palantir products have unique functionalities that are of interest to intelligence services, among others, but the customer is always required to make a legal assessment of the use of the software, taking into account its authority and purposes. Palantir does not allow the software to be used in violation of any applicable law.

What about rumors that Palantir enables predictive policing — is this true?

No. Palantir does not provide predictive policing tools. Palantir provides software to police departments around the world with which they can perform their regular investigative work more efficiently and in accordance with existing guidelines and procedures.

Why did Palantir offer its services for free during the COVID-19 crisis?

In some cases, Palantir has offered its software pro bono in the fight against COVID-19 because we wanted to use our experience, expertise, and software to quickly help with one of the biggest global challenges of the past decades. Palantir has been deployed to various agencies and customers worldwide to support an integrated approach and response to the pandemic. This allows decision makers to access all relevant information in the fight against COVID-19 in near real time.

To give a few examples: our software is currently used by the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) in the HHS Protect program and by the National Health Service (NHS) in the UK. In the HHS Protect program, more than 150 different data sources are integrated into a single ecosystem. The project integrates data from federal, state, and local governments and the healthcare industry to enable a holistic view of the healthcare system. Our system enables data unification and organization, while government agencies retain ownership and control of their data.

The NHS in the UK has used Foundry to record and share real-time supply and demand for protective equipment across institutions. Hospitals were able to report their individual demand in real time and thus manage the allocation of life-saving equipment — such as ventilators — and optimize the allocation of supplies where patients needed them most. The solution developed includes direct integration of existing supply management systems. This has helped to reduce the administrative burden for NHS staff.

We are especially proud of how we were able to support The World Food Program (WFP) during the Covid-19 pandemic. As part of the partnership, we have been supporting the delivery of aid to those most in need in every corner of the world since 2019. Humanitarian organizations around the world have benefited from WFP’s supply chain, providing medical and humanitarian assistance in emergency situations. With the help of Palantir software, WFP has been able to track and update supplies in real time, delivering more than 148,000 cubic meters of medical and humanitarian supplies to 173 countries, on behalf of 72 organizations.

Why does Palantir support the GAIA-X initiative, which aims to strengthen Europe’s digital sovereignty?

Palantir’s co-founder and CEO, Dr. Alex Karp, has often expressed his admiration for Europe’s social market economy and the tradition and vast experience of European industry. Palantir is a partner of established European companies and we want to further deepen those partnerships and support their digital transformation. An interconnected, secure open data infrastructure that GAIA-X is aiming for will be a major step forward.

Since Palantir’s inception two decades ago, we have addressed questions that are also relevant to GAIA-X. For example, how can public and private sector institutions benefit from the distributed, heterogeneous, massive amounts of data they have been collecting for decades? How can organizations effectively use data while collaborating across organizational boundaries without compromising data security and protection?

After more than 17 years of working in highly complex, highly regulated data environments, we have developed an understanding of how technology solutions can be aligned with data management guidelines, legal provisions, and other normative preconditions. It is precisely these experiences and competence that we want to bring to the GAIA-X project.

How does Palantir enable secure collaboration between organizations?

Skywise is a prime example of how our products enable secure and controlled collaboration within and between organizations. Skywise is a digital ecosystem for the entire aviation industry, provided by Airbus and powered by Palantir Foundry. Airlines and suppliers in the aviation industry worldwide use Skywise to improve operational efficiency, safety and prevent delays. This allows suppliers to optimize their inventory and reduce delivery delays. Airbus is accelerating production and developing new business models. Skywise connects different organizations into a single ecosystem. This collaboration is made possible by a unified data integration architecture in which participants can manage their own information and work together toward a common goal by securely exchanging specific data.

Would Palantir ever restrict the use of software for ethical reasons?

Yes — this has occurred in several cases. For example, in an article in the Washington Post (September 2019), Palantir’s CEO, Dr. Alex Karp, talks about the company’s ethical responsibility to prevent misuse of technology. We are aware of the ethical responsibility we have as a company to prevent misuse of our technology.

Palantir generally does not work with clients or governments whose positions or actions are inconsistent with our mission to support Western, liberal democracies and their strategic allies. In all cases, we carefully evaluate potential clients and possible applications of our software for compatibility with our values and principles. For example, as we make clear in our ongoing reports to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Palantir does not do business with the Communist Party of China, does not host platforms in China and imposes restrictions on platform access from China. We do not share our software with the Russian government. Palantir has also refused to work with other international government agencies because of concerns about human rights violations.

Palantir has had a dedicated team focused on data protection and data ethics issues for many years. You can read more about Palantir’s approach to Privacy and Civil Liberties here.

What is it like to work at Palantir?

When looking for new colleagues, we are open to a variety of industries. To get the most out of our software, Palantir needs people from different backgrounds, perspectives, and life experiences. We hire former artists, Olympic athletes, opera singers, and nuclear physicists, as much as we hire veterans and industry leaders.

We hire new graduates, but also people who are experts in their fields. What unites us is an unwavering passion and dedication to our mission. Wherever you are, or whatever team you work in, you are part of a group of people who work together to build solutions to the most important problems, in a company that values the best ideas. That’s our engineering culture.

If you’re excited about working on the world’s most important problems and want the freedom to solve them, we want to work with you. We are currently looking for new members to join our Polish team. Read about the application process here.

For media inquiries, please contact media@palantir.com; to learn more about Palantir products, please visit www.palantir.com.


Palantir Polska: Często zadawane pytania was originally published in Palantir Blog on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.